Impressum

Speciaal voor huisdiereigenaren
Made in Germany
Familiebedrijf sinds 1900
10 jaar garantie op accessoires en onderdelen

De online dienst https://www.thomas-stofzuigers.nl/
is een service van:

Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, Hellerstr. 6, D-57290 Neunkirchen

Telefon:+49 (0) 2735-788-0
Fax:+49 (0) 2735-788-659
E-Mail: info@robert-thomas.de

Maatschappelijk zetel: Neunkirchen
Kantongerecht Siegen HRA 4941

BTW nummer: DE 126576080
Persoonlijk aansprakelijk partner
Thomas Beteiligungs-GmbH
Hellerstr. 6
D-57290 Neunkirchen

CEO: Paul Gerhard Thomas

Maatschappelijk zetel: Neunkirchen
Kantongerecht Siegen HRA 5582

JURIDISCHE MEDEDELING

Wij waarderen uw bezoek aan deze website en uw interesse in onze diensten en producten. Lees de onderstaande kennisgevingen voor het gebruik van de website van Thomas.

COPYRIGHT

© Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, inhoud en structuur en merknamen (handelsmerk), logo’s, afbeeldingen, grafieken, teksten, tabellen, geluiden, animaties en video’s en hun volgorde op de Thomas-website zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik is zonder nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van de copyrighthouder verboden. Dit geldt met name voor reproducties, vertalingen, microfilms, en elektronische gegevensverwerking.

INHOUD

De Thomas website en de inhoud ervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, aanvaardt echter geen aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze website verstrekte informatie. Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, voor zover ze niet gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid. Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, behoudt zich het recht voor om de informatie zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of toe te voegen. Voor de inhoud van de websites die toegankelijk zijn via links van de Robert Thomas, metaal en electronic GmbH & Co. KG website, is Robert Thomas, metaal en electronic GmbH & Co. KG niet verantwoordelijk, met uitzondering van de exploitanten.

BESCHERMING VAN ONLINE-PERSOONSGEGEVENS

De beheerder van deze website is Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, Hellerstraße 6, 57290 Neunkirchen. Meer informatie over de beheerder vindt u in ons impressum.

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder het opgeven van persoonsgegevens. Mochten op onze webpagina’s persoonsgegevens ingevuld moeten worden (bijv. in contactformulieren), dan gebeurt dit op vrijwillige basis.

Alle op de website van Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG ingevulde persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor het daartoe bestemde doel. Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG garandeert dat alle ingevulde persoonsgegevens volgens de geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens als vertrouwelijk worden behandeld.

Gebruik van cookies
Om het bezoek aan onze website attractief te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op onze pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na een browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer gewist (zog. session cookies).

Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistent cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het aanmaken van cookies wordt geïnformeerd en deze afzonderlijk al dan niet kunt accepteren of de aanmaak van cookies in specifieke gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u besluit geen cookies te laten aanmaken, kan dat het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Server-logfiles
De provider van de websites verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde server-logfiles, die door uw browser automatisch aan ons worden doorgegeven.

Dit betreft:

  • browsertype en browserversie
  • referrer-URL
  • hostnaam van het betreffende apparaat
  • informatie over het gebruikte besturingssysteem (OS)
  • tijdstip van serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet tot individuele personen worden herleid. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen, zodat wij van onze kant uw persoon niet kunnen identificeren.

Wij behouden ons echter het recht voor om deze gegevens naderhand te controleren, in het geval er concrete aanwijzingen voor onrechtmatig gebruik van de website blijken te bestaan.

YouTube
Op onze websites treft u zog. plug-ins van het Google-platform YouTube aan. De beheerder van deze website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u de op onze pagina’s aangeboden YouTube-video’s aanklikt, worden automatisch gegevens aan YouTube overgedragen.

Mocht u meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google en de daarmee verbonden ondernemingen nodig hebben, dan vindt u deze via onderstaande link:

https://policies.google.com/privacy

Social media
Ten behoeve van reclame- en marketingdoeleinden treft u op onze websites links naar sociale netwerken als Facebook aan. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u met het aanklikken van een van deze plug-ins naar de website van de desbetreffende beheerder wordt gestuurd en dat aldaar de bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van deze beheerder gelden. Daarbij vindt overdracht van gegevens naar derde landen (bijv. de VS) plaats. Meer informatie daarover vindt u via onderstaande links in de verklaringen over de bescherming van persoonsgegevens van de verschillende aanbieders.

Facebook
https://www.facebook.com/policy.php

Instagram
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Contactformulier
Wij gebruiken de door u ingevulde gegevens uitsluitend met het doel uw aanvraag te verwerken en om contact met u te kunnen opnemen. Deze gegevens worden niet bij ons opgeslagen. De gegevens worden alleen doorgegeven aan derden indien dit voor de uitvoering van de bestelling absoluut noodzakelijk is. De gegevens worden nooit aan andere landen overgedragen.

Recht op informatie, opzegging en blokkering
U hebt te allen tijde het recht op informatie over de persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen, over de herkomst en ontvangers ervan en over het doel van deze gegevensverwerking. Ook hebt u recht op het corrigeren, wissen of blokkeren van deze gegevens. Deze informatie is kosteloos. Daarover kunt u zich te allen tijde door ons laten informeren, door contact met ons op te nemen via de in het impressum aangegeven adressen.

Bezwaar advertentiemails
Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het versturen van reclamemateriaal aan de in dit impressum aangegeven contactgegevens, tenzij hierom uitdrukkelijk is verzocht. Deze contactgegevens worden opgegeven in het kader van de informatieplicht voor beheerders van websites volgens de Duitse telecom- en mediawetgeving (TMG). In het geval van niet-aangevraagde toezending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld via spam-e-mails, behouden wij het recht voor juridische stappen te ondernemen.

Toepassingen van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google‘). Google Analytics maakt gebruik van zog. ‘cookies‘, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het analyseren van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS overgedragen en aldaar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw bezoeken aan deze website te analyseren, rapporten over websitebezoeken voor websitebeheerders op te stellen en andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik te leveren. Google kan deze gegevens ook aan derden overdragen, voor zover dat wettelijk is voorgeschreven of voor zover derde partijen deze gegevens in opdracht van Google verwerken. In geen geval zal Google uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen met een specifieke instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volledigheid kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat de door u opgegeven gegevens op de hierboven beschreven wijze door Google worden verwerkt.

Foto materiaal: Getty Images, plainpicture und fotolia.