Garantie

Speciaal voor huisdiereigenaren
Made in Germany
Familiebedrijf sinds 1900
10 jaar garantie op accessoires en onderdelen

Garantie

Heb ik een garantie op een Thomas stofzuiger?
Natuurlijk. Wanneer u een stofzuiger koopt, ontvangt u automatisch een fabrieksgarantie van 24 maanden. U kunt ook een gratis garantieverlenging activeren onder www.thomas-register.net.

Verlenging Aqua + Pet & Family             Gratis extra garantieverlenging van 6 maanden
Cycloon Hybrid                                        Gratis extra garantieverlenging van 12 maanden
Boxer stof- en stofzuiger                         Gratis extra garantieverlenging van 36 maanden

Wat valt onder de garantie?

Onafhankelijk van de garantieverplichtingen van de dealer in het kader van het verkoopcontract, garanderen wij de eenheid volgens de onderstaande voorwaarden:

  1. De garantieperiode is 24 maanden – berekend vanaf de dag van levering aan de eerste eindgebruiker. Deze periode is beperkt tot 12 maanden voor commercieel gebruik of vergelijkbare operationele eisen. Om een claim te vorderen, moet een aankoopbewijs worden ingediend.
  2. Binnen de garantieperiode zullen wij alle wezenlijke functionele onvolkomenheden corrigeren die controleerbaar zijn op gebrekkig ontwerp of materiële gebreken door ofwel de defecte onderdelen te repareren of deze te vervangen; de geruilde delen worden dan ons eigendom. De garantie strekt zich niet uit tot gemakkelijk kapotte onderdelen zoals glas, plastic, verlichting. Defecten moeten onmiddellijk na detectie binnen de garantieperiode aan ons worden gemeld. Tijdens de garantieperiode worden de reserveonderdelen die nodig zijn om de defecten en de gemaakte arbeidskosten recht te zetten niet gefactureerd. In het geval van ongegronde vorderingen op ons klantenservicecentrum worden de gemaakte kosten aan de klant in rekening gebracht. Reparatiewerkzaamheden op de locatie van de klant of op de installatielocatie kunnen alleen worden aangevraagd in het geval van grote eenheden. Andere apparaten moeten naar ons dichtstbijzijnde klantenservicecentrum, geautoriseerde reparatiewerkplaats of naar de fabriek worden gestuurd.
  3. Er is geen garantieverplichting in het geval van kleine afwijkingen van productspecificaties die niet relevant zijn voor de waarde of bruikbaarheid van het product als gevolg van schade door chemische, elektrochemische effecten of schade die in het algemeen het gevolg is van abnormale omgevingsomstandigheden. Bovendien zijn garantieaanspraken ongeldig voor schade die het gevolg is van normale slijtage, evenals in het geval van niet-naleving van de gebruikershandleiding en oneigenlijk gebruik.
  4. Elke aanspraak op garantie vervalt als personen die niet door ons zijn geautoriseerd, wijzigingen of reparaties aan het apparaat doorvoeren.
  5. De garantieservice vernieuwd of verlengd de garantieperiode voor het apparaat of geïnstalleerde vervangende onderdelen niet. De garantieperiode voor geïnstalleerde vervangende onderdelen eindigt samen met de originele garantieperiode voor de gehele stofzuiger.
  6. Aanvullende of andere claims, met name die voor vergoeding van schade veroorzaakt buiten de eenheid – op voorwaarde dat hiervoor geen wettelijke aansprakelijkheid bestaat – zijn uitgesloten.

Wij bieden u ook onze klantenservice aan na het verstrijken van uw garantieperiode. Raadpleeg uw dealer of neem direct contact op met onze klantenservice.

Wat is mijn garantiecertificaat?
Het is belangrijk dat u uw aankoopbewijs (ontvangstbewijs) goed bewaart: dit is tevens uw garantiebewijs. Ook wanneer u u uw gratis garantieverlenging hebt geactiveerd, bewaart u de bevestigingsmail van de gratis garantie die u per post hebt ontvangen.